މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް ޚަބަރެއް ނުވާތީ ހޯދަން ފަށައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
މޯލްޑިވިއަންގެ ޓީމާއި ބައްދަލުކުރި މެޗު ޑީއެސްސީ ކާމިޔާބުކޮށްފި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ބުރުނާއީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މެލޭޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
ނައިފަރުގައި މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ފޮގް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނޮދަން އޭރިއާއިން ފަށައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް