މިއަހަރުގެ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ބާއްވާ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން މާދަމާ އޮންނާނެ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު ނޮދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަން އިން މާލެ ގެނެސްފި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ''މަންހާ'' ދޯނި ފެނިއްޖެ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
މޯލްޑިވިއަންގެ ޓީމާއި ބައްދަލުކުރި މެޗު ޑީއެސްސީ ކާމިޔާބުކޮށްފި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ބުރުނާއީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް